ورود کاربر     مرا با یاد داشته باش؟
 + ثبت نام

مقالات تصادفی
چكيده
زمينه و هدف: شناورسازي يك روش تصفيه فيزيكي است كه براي جداسازي ذرات جامد يا مايع از يك فاز مايع به كار مي‎رود و براي كاهش آلاينده‌هاي فاضلاب كارخانجات مختلف از جمله فاضلاب صنايع مواد غذايي نظير كارخانجات روغن نباتي مورد استفاده مي‌باشد. فاضلاب كارخانجات روغن نباتي داراي Chemical Oxygen Demand (COD) و
Biochemical Oxygen Demand (BOD) بسيار بالا و روغن مي‌باشد و از روش شناورسازي براي كاهش آنها مي‌توان استفاده نمود. در اين تحقيق از روش شناورسازي با هواي محلول، در فشارهاي مختلف و با استفاده از كواگولانت‌هاي كلرايد فريك و آلوم استفاده شد. مطالعه حاضر با هدف تعيين كارايي سيستم شناورسازي با هواي محلول در كاهش بار آلودگي فاضلاب كارخانه روغن نباتي ناز اصفهان انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، از دستگاه جارتست و پايلوت شناورسازي استفاده گرديد. در دور اول اين آزمايشات، دوز و pH بهينه مواد منعقدكننده تعيين شدند؛ بدين منظور از آلوم و كلرايد فريك به عنوان مواد منعقدكننده استفاده شد. در آزمايشات شناورسازي، جهت بررسي كارايي پايلوت شناورسازي با هواي محلول، شاخصهاي COD، روغن، جامدات كل، جامدات آلي، جامدات معدني و جامدات معلق در فاضلاب خام و نمونه گرفته شده از پايلوت آزمايش و اندازه‌گيري شدند. هر يك از شاخصهاي فوق، طبق روشهاي استاندارد مورد سنجش قرار گرفتند.
يافته‌ها: pH بهينه آلوم و كلرايد فريك به ترتيب 5/7 و 5/5 و دوز بهينه به ترتيب 30 و 32 ميليگرم بر ليتر به دست آمد. ميانگين حذف شاخصهاي COD, روغن، جامدات كل، جامدات آلي، جامدات معدني و جامدات معلق به ترتيب 85/75%، 27/78%، 32/77%، 47/82%، 52/73% و 53/85% حاصل شد.
نتيجه‌گيري: در اين تحقيق با افزايش فشار از 3 تا 4 و سپس 5 اتمسفر، ميزان حذف شاخصهاي COD، جامدات كل، جامدات آلي و جامدات معدني كاهش پيدا كرد و در مورد شاخصهاي روغن و جامدات معلق، افزايش فشار، باعث افزايش ميزان حذف گرديد. فشار و A/S بهينه جهت حذف شاخصهاي COD، جامدات كل، جامدات آلي و جامدات معدني 3 اتمسفر و 013/0 و فشار و A/S بهينه براي شاخصهاي روغن و جامدات معلق 5 اتمسفر و 02/0 به دست آمد. زمان شناورسازي بهينه براي حذف تمام آلاينده‌هاي مذكور 120 ثانيه حاصل شد.
كليد واژه‌ها: شناورسازي با هواي محلول؛ بار آلودگي؛ فاضلاب؛ آلوم؛ كلرايد فريك؛ روغن نباتي ناز اصفهان
افق‌دانش؛ مجله دانشكده علوم‌پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني گناباد (دوره12؛ شماره 3؛ پاييز سال 1385)
دريافت: 20/12/1385 اصلاح نهايي: 30/1/1386 پذيرش: 5/2/1386

مقدمه
شناورسازي با استفاده از هوا به عنوان يكي از روشهاي جداسازي ذرات (سنگ معدن) در سال 1900 به كار رفت (1). شناورسازي يك روش تصفيه فيزيكي است كه براي جداسازي ذرات جامد يا مايع از يك فاز مايع به كار مي‌رود. جداسازي از طريق وارد كردن حبابهاي ريز گاز (معمولاً هوا) به داخل فاز مايع صورت مي‌پذيرد. حبابهاي هوا به ذرات جامد مي‌چسبند و نيروي شناوري مجموعه ذره و حبابهاي گاز به قدري زياد است كه سبب صعود ذره به سطح مي‌شود؛ بدين ترتيب مي‌توان ذراتي را كه چگالي آنها از مايع بيشتر است، به صعود به سطح واداشت (2).
مزيت اصلي شناورسازي بر ته‌نشيني اين است كه در اين روش، ذراتي را كه بسيار كوچك و يا سبك هستند و به آرامي ته‎نشين مي‌شوند، مي‎توان كاملتر و در زمان كوتاهتر حذف كرد (3،2).
انواع مختلف شناورسازي، شامل هوادهي در فشار اتمسفر (شناورسازي با هوا)، شناورسازي در خلأ و شناورسازي با هواي محلول (DAF) مي‌باشد (4) كه در اين تحقيق، از روش DAF استفاده شد.
سيستم DAF به عنوان يك روش جداسازي ذرات در اواخر قرن بيستم شناخته شد. در اين روش حبابها در اثر كاهش فشار آب اشباع شده با هوا، در فشار بيش از فشار اتمسفر ايجاد مي‌شوند (5،2).
در سيستم‌ DAF، هوا تحت فشار چند اتمسفر در فاضلاب حل مي‌شود؛ سپس فشار تا حد فشار اتمسفر كاهش مي‌يابد. كل جريان به مدت چند دقيقه در يك مخزن تحت فشار باقي مي‌ماند تا فرصت براي حل‌شدن هوا تأمين شود؛ سپس جريان تحت فشار از ميان يك شير فشارشكن عبور مي‌كند و به مخزن شناورسازي، جايي كه هوا به صورت حباب‌هاي كوچك از ميان كل حجم مايع خارج مي‌شود، راه مي‌يابد.
از فرايند DAF به طور گسترده جهت جداسازي جامدات معلق, روغن, گريس و فيبر استفاده مي‌شود (6).
انواع كاربردهاي اين سيستم عبارتند از: زلال‌سازي فاضلاب پالايشگاهها، جداسازي جامدات و ديگر مواد در تصفيه خانه‌هاي آب آشاميدني، تغليظ لجن و جداسازي لخته‌هاي بيولوژيكي، حذف يا جداسازي يون‌ها، تصفيه ذرات خيلي ريز معدني، حذف جامدات آلي، روغنهاي محلول و تركيبات آلي فرّار، حذف جلبك، تخم ژيارديا و تخم كريپتوسپوريديوم (6،5).
موارد موفقيت‌آميز كاربرد اين فرايند شامل حذف جلبك از بركه‌هاي تثبيت، تصفيه نهايي پساب‌هاي تصفيه‌خانه، تغليظ لجن فعال زائد و جداسازي چربي و مواد پروتئيني مي‌باشد (7).
مطالعات و بررسيهاي گسترده‌اي در مورد تصفيه پساب توليدي انواع كارخانجات روغن نباتي صورت گرفته است. نتايج مطالعات نشان مي‌دهد كه در مورد تصفيه پساب توليدي انواع كارخانجات روغن نباتي كه مواد اوليه آنها پنبه، سويا و آفتابگردان مي‌باشد، بيشتر از فرايند انعقاد همراه شناورسازي به عنوان پيش‌تصفيه استفاده مي‌شود (9،8).
در اين مطالعه، پيش تصفيه فاضلاب كارخانه روغن نباتي ناز اصفهان با استفاده از DAF مورد ارزيابي قرار گرفت. مواردي كه در رابطه با فاضلاب اين كارخانه حائز اهميت است، ميزان بار آلي، جامدات معلق و روغن و چربي بالا مي‌باشد كه بايد در تصفيه فاضلاب اين كارخانه، حذف و كاهش اين شاخصها مورد توجه قرار گيرد. در اين تحقيق به علت غلظت بالاي آلاينده‌هاي پساب و نداشتن يك پيش‌تصفيه مناسب، سيستم DAF همراه با فرايند انعقاد جهت كاهش بار آلودگي فاضلاب اين كارخانه مورد بررسي قرار گرفت.

ورود
شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:

ورود خودکارواژه رمز را فراموش کرده‌اید؟

عضو شوید
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
مقاله ها > 1-مقاله های فارسی > " حلوا ارده (حلورده) یا ارده یا کنجد آسیاب‌شده "
" حلوا ارده (حلورده) یا ارده یا کنجد آسیاب‌شده "
نوشته شده توسط HASAN در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۲ (1354 بار خوانده شده)

به گزارش فودنا پایه تولید حلورده ماده‌ای به نام ارده یا کنجد آسیاب‌شده است. ارده حاوى پروتئین، چربى و مقدارى فیبر است بنابراین حلواشکری خوراکی است که...

عادت به خوردن صبحانه‌ای کامل، یکی از ارکان اصلی تغذیه سالم است. علاوه بر این رعایت تنوع در این وعده نیز حایز اهمیت است؛ به‌طوری که توصیه می‌شود هر روز مواد غذایی متفاوتی را برای صبحانه‌تان انتخاب و امتحان کنید؛ یک روز عدسی، یک روز نان و پنیر و گردو و روز دیگر کره و عسل و حلوا ارده. حتما این را می دانید که حلوا ارده به حلوا شکری نیز شهرت دارد ولی آیا این را می‌دانستید که ارزش تغذیه‌ای حلواشکری چقدر است؟ بهتر است چند بار در هفته میل شود؟ و چه کسانی باید آن را وارد برنامه غذایی‌شان کنند؟ ...

 می‌گویند حلواارده را اولین بار شیخ‌بهایی به سفارش شاه عباس تهیه کرد گزارش فودنا پایه تولید حلورده ماده‌ای به نام ارده یا کنجد آسیاب‌شده است. ارده حاوى پروتئین، چربى و مقدارى فیبر است بنابراین حلواشکری خوراکی است که...

عادت به خوردن صبحانه‌ای کامل، یکی از ارکان اصلی تغذیه سالم است. علاوه بر این رعایت تنوع در این وعده نیز حایز اهمیت است؛ به‌طوری که توصیه می‌شود هر روز مواد غذایی متفاوتی را برای صبحانه‌تان انتخاب و امتحان کنید؛ یک روز عدسی، یک روز نان و پنیر و گردو و روز دیگر کره و عسل و حلوا ارده. حتما این را می دانید که حلوا ارده به حلوا شکری نیز شهرت دارد ولی آیا این را می‌دانستید که ارزش تغذیه‌ای حلواشکری چقدر است؟ بهتر است چند بار در هفته میل شود؟ و چه کسانی باید آن را وارد برنامه غذایی‌شان کنند؟ ...

 می‌گویند حلواارده را اولین بار شیخ‌بهایی به سفارش شاه عباس تهیه کرد

 

تاریخچه حلوا ارده (حلورده) به دوران صفویه برمی‌گردد. اولین بار شاه‌عباس از شیخ‌بهایی خواست تا یک فرمول غذایی بسازد که کم‌حجم بوده و برای استفاده سربازان مناسب باشد. او نیز غذایی متشکل از کنجد آسیاب شده و شیره کشمش پیشنهاد کرد و این نمونه مقدماتی از حلواارده امروزی بود. وطن اصلی کنجد هندوستان است که از آنجا به نقاط دیگر دنیا راه یافته است. در حال حاضر چین بزرگ‌ترین تولیدکننده کنجد در دنیا است. در ایران نیز مقداری کنجد تولید می‌شود که بیشتر آن به مصرف تهیه روغن و حلوا ارده می‌رسد. پایه تولید حلورده ماده‌ای به نام ارده یا کنجد آسیاب‌شده است. ارده حاوى پروتئین، چربى و مقدارى فیبر است بنابراین حلواشکری خوراکی است که از کنجد کوبیده ( ارده) و شکر تشکیل شده و از خوراکی‌های مقوی و پرکالری و کم‌حجم محسوب می‌شود. به لحاظ وجود شکر در حلواشکری، استفاده از آن در دیابتی‌ها باید با احتیاط باشد. شیرینی حلواارده (حلورده) در قدیم عصاره کشمش بود اما بعدها با آمدن شکر به بازار، حلواشکری جای حلواارده را گرفت. از آنجا که جزء اصلی این ماده غذایی کنجد است، غذایی مقوی و پرخاصیت و البته پرکالری به شمار می‌آید. بیایید باهم از اصلی‌ترین و مقوی‌ترین ماده تشکیل‌دهنده حلورده یعنی کنجد صحبت کنیم.

در داستان علی بابا و چهل دزد بغداد، موقعی که دزدان برای باز کردن یک قفل عجیب نیاز به یک رمز خاص داشتند، نام کنجد را انتخاب کردند. این نشان می‌دهد که تمام خوانندگان داستان بانام کنجد آشنایی دارند چون کنجد به محض رسیدن از غلاف میوه که به طور ناگهانی باز می‌شود به بیرون پرتاب می‌شود لذا این نام را برای باز شدن ناگهانی در انتخاب کردند. کنجد یکی از قدیمی‌ترین دانه‌هاست که بین دانه‏‌ها جزو سرشارترین منابع روغنى محسوب مى‏شود. دانه‏هاى کنجد به رنگ‏هاى سفید، خاکسترى و سیاه هستند و نوع سفیدش از همه مرغوب‏تر است. این دانه منبع غنى از پروتئین بوده و ارزش غذایى بالایى دارد. هر قاشق غذاخوری آن تأمین‌کننده 14 درصد از نیاز روزانه به کلسیم است. به علاوه با مصرف 50 گرم از آن 25 درصد از نیاز روزانه به اسید فولیک نیز رفع خواهد شد. این دانه منبع گیاهی آهن نیز محسوب می‌شود. به این دلیل خوردن آن به رفع خستگی به خصوص در آنهایی که به کم خونی فقر آهن دچارند، توصیه شده و بهتر است با منابع افزایش‌دهنده جذب آهن مانند انواع سبزیجات تازه و آب پرتقال میل شود.

برای تهیه روغن این دانه معمولا کنجدها را می‌شویند. سپس دانه‌ها را آسیاب کرده و در آب می‌ریزند تا پوست آنها روی آب بیاید. بعد از گرفتن پوست، دانه‌ها را خشک کرده و در آب جوش می‌ریزند و خمیر می‌کنند. این خمیر را تحت فشار قرار می‌دهند تا روغن آن جدا شود. این روغن را روغن سرد می‌نامند و از تفاله باقی‌مانده تحت اثر فشار و گرما روغنی به دست می‌آید که به نام روغن گرم معروف است که البته ارزش غذایی روغن سرد را ندارد. اگر می‌خواهید از روغن کنجد استفاده کنید، دقت داشته باشید که روغن سرد باشد زیرا در اثر حرارت دادن، روغن کنجد خواص خود را از دست می‌دهد.

حتماً مایع نسبتاً غلیظی که چرب است و رنگ کرم تیره دارد را دیده اید، این همان ارده است. این مایع خود به تنهایی یک ماده غذایی کامل برای هر وعده غذایی به ویژه صبحانه است. ارده فاقد هرگونه افزودنی اعم از شیمیایی و غیرشیمیایی است و به عبارتی صددرصد طبیعی است. ماده اصلی و تنها ماده تشکیل‌دهنده آن کنجد است. ارده را به طرق مختلفی می‌توان مصرف کرد. می‌توان آن را به‌صورت خالص و بدون هیچ‌گونه افزودنی با نان میل کرد و یا مواد شیرینی از قبیل عسل، شیره انواع میوه‌ها مثل خرما، انگور و یا مربا به آن اضافه کرد. افرادی که از رژیم غذایی خاصی تبعیت می‌کنند یا دیابت دارند باید در مورد مصرف آن احتیاط کنند. اما دانش آموزان و آنهایی که به کالری بیشتری نیازمند هستند می‌توانند از نان‌های آغشته به آن در میان وعده‌های صبح و عصرشان بخورند.

حلوا ارده را باید در محلی خنک و دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری کرد. تاریخ مصرف حلواارده را به دقت بخوانید. به دلیل اینکه حلورده دارای کنجد است که سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده است، خیلی زود در مجاورت با هوای گرم و تحت تاثیر نور و گرما چربی‌های آن با اکسیژن ترکیب شده و طعم بدی پیدا می‌کند بنابراین باید در جای خشک و خنک نگهداری شود. در صورتی که در محل مناسبی مثل یخچال نگهداری شود، مدت زمان بیشتری قابل استفاده است. در صورتی که پس از مدتی شاهد وجود مقداری روغن روی حلواارده بودید، جای هیچ نگرانی نیست چرا که این ویژگی ذاتی حلواارده است. این ماده روغنی همان روغن کنجد معروف بوده که سرشار از ویتامین است. شما می‌توانید قبل از مصرف آن را مخلوط کرده و یا روغن آن را جدا کرده و به‌عنوان روغن مایع مصرف کنید.

ارده نیز مانند حلواارده باید در محلی خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

شیر دوست ندارید؟ کنجد بخورید!

دکتر سیدضیاالدین مظهری، متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره کنجد و فرآورده‌های تهیه شده از آن می‌گوید: «دانه کنجد دارای 20 تا 25 درصد پروتئین، 50 درصد چربی و به نسبت مساوی اسیدلینولئیک و اولئیک است. کنجد یکی از منابع بسیار مفید برای جذب آهن، روی و مخصوصا کلسیم به حساب می‌آید و افرادی که میل و رغبتی به خوردن شیر ندارند می‌توانند از کنجد برای تامین نیاز به کلسیم، روی و آهن خود که از مواد معدنی کلیدی بدن هستند، استفاده کنند. مخلوط کردن کنجد با سایر غذاها باعث غنی‌تر شدن آنها می‌شود. مادرانی که از بدغذایی کودک خود شکایت دارند و اظهار می‌کنند که کودک‌شان علاقه‌ای به خوردن گوشت و شیر ندارد، می‌توانند با تلفیق برنج و حبوباتی نظیر عدس، سویا، ماش و کنجد بخش زیادی از پروتئین و مواد معدنی کودکان در حال رشد خود را تامین کنند. علاوه بر این مخلوطی از کنجد و غلات کامل مثل گندم و جو یا نوع پرک شده آن دارای ارزش غذایی بالایی خواهد بود. در شروع تغذیه تکمیلی کودکان اضافه کردن کنجد آسیاب شده و تهیه حریره کنجد در کنار حریره بادام نیازهای کودک به مواد معدنی یاد شده را برطرف خواهد کرد. در کودکان بزرگ‌تر جایگزین کردن کنجد و بیسکوییت‌های کنجدی به جای میان وعده‌های بی‌ارزشی نظیر پفک بسیار مفید‌تر و سالم‌تر و دارای ارزش غذایی بیشتری خواهد بود. می‌توانید در روز 30 گرم از این دانه استفاده کنید و در عوض معادل آن میزان دریافت کالری مواد غذایی خود حذف کنید. یادتان باشد که خوردن یک قاشق غذاخوری کنجد معادل یک واحد چربی بوده و 45 کیلوکالری انرژی دارد. مصرف کنجد علاوه براینکه سبب افزایش چربی خون نمی‌شود بلکه کلسترول بد خون را نیز پایین می‌آورد.

تهیه کننده : مژگان کریمی 

نام مقاله :  (می‌گویند حلواارده را اولین بار شیخ‌بهایی به سفارش شاه عباس تهیه کرد)

منبع : www.salamatiran.com

 

مصرف کننده ، تخصص ، مشارکت

سایر مقالات
مقاله قبلی خواص و عملکردهای پپتید های زیست فعال نقش فناوري در رعايت حقوق مصرف كننده مقاله بعدی
بی‌شک دیدگاه هر کس نشانه‌ی تفکر اوست، ما در برابر نظر دیگران مسئول نیستیم