ورود کاربر     مرا با یاد داشته باش؟
 + ثبت نام

مقالات تصادفی
بررسي اثر استفاده از شيرين كننده آسه سولفام K بر ماندگاري آسپارتام در
نوشابه رژيمي نوع كولا
خزايي نعيمه ۱،
* توكلي پور حميد ۲
۱دانشجوي كارشناسي ارشد، علوم و صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار، ايران
۲ استاديار گروه صنايع غذايي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار، ايران
چكيده
در اين بررسي تأثير استفاده از شيرين كننده آسه سولفام K بر ماندگاري آسپارتام ، دو شيرين كننده كه داراي سينرژي در طعم هستند ، در نوشابه
رژيمي نوع كولا مورد ارزيابي قرار مي گيرد . به اين منظور نوشابه كولاي حاوي دو شيرين كننده با نسبت وزني ۱:۱ فرموله ش ده و پس از انجام آزمونهاي
كنترل كيفي به مدت ۶ ماه در دماي محيط قرار داده مي شود . غلظت آسپارتام باقي مانده در محيط هر ۱۵ روز يك مرتبه با استفاده از دستگاه كروماتوگرافي
يوني با كارايي بالا اندازه گيري مي شود.
نتايج آماري به دست آمد ه ماندگاري بهتر آسپارتام در نوشابه هاي رژيمي حاوي آسه سولفام K را نشان مي دهد. معادلات سينتيكي براي واكنش تجزيه آسپارتام
از نوع معادلات مرتبه اول نوشته شده و زمان نيمه عمر آسپارتام در دو نوع نوشابه با استفاده از معادلات سينتيكي به دست آمده اندازه گيري شده است.
نتايج زمان نيمه عمر آسپارتام مؤيد پايداري بهتر آن در نوشابه هاي حاوي آسه سولفام K مي باشد.
كلمات كليدي: آسپارتام؛ آسه سولفام K ؛ كروماتوگرافي يوني با كارايي بالا؛ نوشابه كولا
مقدمه
گسترش مجموعه وس يعي از ش يرينکنندهها، مز ايايي بر اي صنا يعغذايي د ارد، ز يرا به د ليل و يژگيهاي فرد ي ١، هر ي ک از آنها
در موارد و يژهاي قابل استفاده خواهند بود . به علاوه، امکان استفاده از دو يا چند ش يرينکننده در يک فرآورده همواره وجود دارد .
مخلوط چند ش يرينکننده بهتر از يک ش يرينکننده قادر به اصلاح و تنظ يم و يژگيها ي ک يف ي و پاي داري فرآورده نها يي خواهد
بود( ۳). آسپارتام در سال ۱۹۶۵ توسط جي.دي سرارل ٢ کشف شد . اين ترک يب د يپپتيدي است که ۱۸۰ تا ۲۲۰ مرتبه ش يرينت ر از
ساکارز است ( ۵). استفاده از آسه سولفام K در قوانين شيرين كننده هاي غذايي ۱۹۸۳ مجاز شناخته شد ( ۹). آسه سولفام تقريبًا ۲۰۰ مرتبه شيرين تر از ساكاروز است ( ۶). سوبل ٣ و همكارانش در سال ۱۹۹۱ در تحقيقي جهت مطالعة كينتيك واكنش تجزية آسپارتام
در محدودة PH خنثي نشان دادند كه تجزية آسپارتام م يتواند با استفاده از كينتيك واكنشهاي مرتبه اول محاسبه شود( ۷).
با توجه به وجود سينرژي بين دو شيرين كننده، امكان افزايش زمان ماندگاري آسپارتام در حضور آسه سولفام K در pH
نوشابه ي نوع كولا، مورد بررسي قرار مي گيرد.
به اين منظور و جهت اندازه گيري غلظت آسپارتام از آزمون HPLC مطابق روشهاي استاندارد استفاده مي شود( ۱).
تجزيه ي آسپارتام در طول زمان موج ب تلخ شدن تدريجي محصول و كاهش قابليت پذيرش مي شود . بنابراين افزايش
احتمالي زمان ماندگاري آسپارتام در صورت استفاده از آسه سولفام K از اهداف مهم تحقيق مي باشد.

ورود
شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:

ورود خودکارواژه رمز را فراموش کرده‌اید؟

عضو شوید
SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
مقاله ها
 شرح مختصر شاخه ها
در اینجا فهرست شاخه های اصلی و زیر شاخه ها را میبینید.یک شاخه را انتخاب کنید تا بتوانید مقاله های درون آن را ببینید..
شاخه آخرین مقالات قرار گرفته در سایت
  1-مقاله های فارسی
در این بخش مقالات علمی و کاربردی که از سوی اعضا و مهمانان محترم ارسال میشود گرد آوری شده است.لطفا با ارسال مقالات خود ما را در غنی سازی سایت یاری نمایید.
مالتودکسترین خواص و کاربردها
بهينه سازي توليد ماست غني شده با فيتواسترول
اثر عصاره آویشن شیرازی... فیله قزل آلای رنگین کمان
افزودنی های مجاز در صنایع آردی 1- سوربیتول
نوشیدنی مخلوط شیر گاو و شیر سویا... اثر ماده جامد
"روغن به ذات خود نداردعیبی ،گر عیبی هست از...
اثر نمک سدیم هگزامتافسفات بر کنسرو لوبیا چیتی
از ضد ویتامین ها چه می دانید؟
مديريت جامع كيفيت (Total Quality Management) چيست ؟
روشهای نوین فرایند CIP در کارخانجات صنایع غذایی
اثر تشعشع در نگهداری مواد غذایی
افزودني‌ها ونگهداری مواد غذایی
  2- مقاله های انگلیسی
در این بخش گزیده مقالات انگلیسی(original) ارسالی از سوی بازدید کنندگان جمع اوری شده است.
Evaluation of Antioxidant Potential of Aloe vera
Total Antioxidant Activity
hamburger
افزودنی های مجاز در صنایع آردی 2-گلیسرین
مركبات و توليدات جانبي
Coffee wastewater

 اخرین مقالات قرار گرفته در سایت
فهرست آخرین مقالات قرار گرفته در سایت
(1) 2 3 4 ... 29 »
عنوان در سایت قرار گرفته در تعداد باز دید
"روغن به ذات خود نداردعیبی ،گر عیبی هست از...
۱۳۹۳/۵/۲۵
157
مالتودکسترین خواص و کاربردها
۱۳۹۳/۴/۳۱
358
افزودنی های مجاز در صنایع آردی 2-گلیسرین
۱۳۹۳/۳/۲۲
194
نقش فعالیت آبی در مواد غذایی و کاربرد هیومکتانت ها
۱۳۹۳/۳/۲۲
271
افزودنی های مجاز در صنایع آردی 1- سوربیتول
۱۳۹۳/۲/۶
348
بررسی کاربرد جانشین چربی بر خواص فیزیکو شیمیایی
۱۳۹۲/۱۰/۷
179
روش هاي نوين انجماد و انجماد زدايي
۱۳۹۲/۱۰/۲
602
امگا3 و بهداشت ماهی
۱۳۹۲/۸/۲۰
524
بهينه سازي توليد ماست غني شده با فيتواسترول
۱۳۹۲/۶/۲۶
639
تاثیر نوع روغن بر خمیر کوکی و کیفیت کوکی تولید شده
۱۳۹۲/۵/۲۶
629
روش های انجماد سبزیجات
۱۳۹۲/۵/۲۰
434
افزودني‌ها ونگهداری مواد غذایی
۱۳۹۲/۵/۲۰
716
اثر تشعشع در نگهداری مواد غذایی
۱۳۹۲/۵/۲۰
719
Evaluation of Antioxidant Potential of Aloe vera
۱۳۹۲/۵/۱۵
492
استخراج عصاره دارچين و بررسي تأثير آن بر پايداري
۱۳۹۲/۵/۱۵
1218
The influence of the storage conditions
۱۳۹۲/۵/۴
490
Total Antioxidant Activity
۱۳۹۲/۵/۴
513
بررسي تاثير نوع بسته بندي و... رنگ كمپوت گيلاس
۱۳۹۲/۴/۳۱
682
تاثير روش بسته بندي و... بيسكويت فشرده
۱۳۹۲/۴/۳۱
551
تاثير شير خشك سويا... نان بربري
۱۳۹۲/۴/۳۱
657
تاثير برخي هيدروکلوئيد ها بر... مخلوط شير- آب پرتقال
۱۳۹۲/۴/۳۱
821
نايسين و دي استات سديم ... نگهداري سس
۱۳۹۲/۴/۳۱
747
ویژگیهای شیمیایی و ...روغن دانه کدو تخم کاغذی
۱۳۹۲/۴/۳۱
722
استفاده از کنسانتره پروتئینی شیر... خامه کم چرب
۱۳۹۲/۴/۳۱
734
کاربرد جاذب های اکسیزن در بسته بندی مواد غذایی
۱۳۹۲/۴/۳۱
769
آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش...
۱۳۹۲/۴/۳۱
328
تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر... آبلیمو
۱۳۹۲/۴/۳۱
559
اندازه چغندرهای قند... تغییرات سدیم و پتاسیم
۱۳۹۲/۴/۳۱
433
تاثیر شمار سلولهای پیکری بر... ماست چکیده
۱۳۹۲/۴/۳۱
475
اثر عصاره آویشن شیرازی... فیله قزل آلای رنگین کمان
۱۳۹۲/۴/۳۱
743
تاثیر گلوتن و امولسیفایر DATEM بر... نان اشترودل
۱۳۹۲/۴/۳۱
652
جایگزینی آرد گندم با آرد چاودار... نان سنگک
۱۳۹۲/۴/۳۱
702
اثر صمغ زانتان بر ویژگی‌های بافتی و رئولوژیک پنیر...
۱۳۹۲/۴/۳۱
779
فیلم های امولسیونی...کنجاله پسته و اسید استئاریک
۱۳۹۲/۴/۳۱
437
تاثیر تلقیح Lactobacillus casei... فرآورده دودی ماهی
۱۳۹۲/۴/۳۱
454
فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های فنولی... بلوط
۱۳۹۲/۴/۳۱
360
ویژگی های نوشیدنی شیری تخمیری پروبیوتیک...
۱۳۹۲/۴/۳۰
704
ارزیابی تغییرات رنگ آب نارنج حاصل از مراحل تولید...
۱۳۹۲/۴/۳۰
588
تاثیر نوع رنت،ظرف نگهداری و زمان رسیدن... پنیر کردی
۱۳۹۲/۴/۳۰
835
تغییرات شیمیایی و حسی ماهی سفید... نگهداری
۱۳۹۲/۴/۳۰
360
بررسی ویژگی‌های میکروبی اسپاگتی... آرد سویا
۱۳۹۲/۴/۳۰
451
اثرات بهداشتی مونولورین در لورک (غذای سنتی...
۱۳۹۲/۴/۳۰
605
مقادیر عناصر معدنی عمده... ماهیان جنوب دریای خزر
۱۳۹۲/۴/۳۰
345
جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی پنیر لیقوان...
۱۳۹۲/۴/۳۰
500
پوشش خوراکی سدیم آلژینات... ماهی کیلکای منجمد
۱۳۹۲/۴/۳۰
572
ضدعفونی پرتقال تامپسون با محلول اورتو فنیل فنول...
۱۳۹۲/۴/۳۰
387
اسانس گیاه زیره ی سبز... لیستریا مونوسیتوژنز...پنیر
۱۳۹۲/۴/۳۰
669
باقیمانده داروهای ضد قارچ... شیر پاستوریزه کشور
۱۳۹۲/۴/۳۰
678
اثر عصاره دانه رازیانه... روغن آفتابگردان
۱۳۹۲/۴/۳۰
798
فرمولاسیون پنیر پیتزای پروسس با استفاده از...
۱۳۹۲/۴/۳۰
734
(1) 2 3 4 ... 29 »
منبع RSS